Frąckiewicz Patryk

Dane osobowe

Klasa sędziowska
P
Uprawnienia
szczebel centralny